Válka NATO v Jugoslávii - Osm mýtů

US/NATO muselo napadnout Srbsko, protože Jugoslávská vláda a prezident Slobodan Milosevic odmítl vyjednávání o Kosovu - Jugoslávském regionu, kde tvoří většinu obyvatelstva etničtí Albánci.

Skutečnost : Bomby US/NATO dopadají na všechny Jugoslávce : Srby, Černohorce, Albánce, Maďary, Rómy (nazývané Cikány) a ostatní lidi, kteří tvoří mnohonárodnostní Jugoslávskou svazovou republiku. Žádná jednání neproběhla i když američtí činitelé, jako ministrině zahraničí M. Albrightová, dělali vše pro to, aby během "mírových rokování" ve Francii vzbudili tento dojem. Na místo toho předložila americká strana Jugoslávské vládě ultimátum o třech bodech :
1/ Kosovo musí mít zaručenou autonomii
2/ NATO musí být povoleno umístění 30 000 vojáků v Jugoslávii k zajištění této autonomie
3/ Referendum o nezávislosti Kosova na Jugoslávii proběhne za tři roky pod vedením NATO
Jugoslávská vláda souhlasila s první podmínkou a odmítla druhou a třetí se zdůvodněním, že se jedná o hrubé porušení svrchovanosti a nezávislosti jejich země. Ten jeden kritický bod o kterém odmítla Jugoslávie vyjednávat bylo odmítnutí zahraniční okupační armády, zatímco jediný trvalý americký požadavek byla přítomnost vojsk NATO na Jugoslávském území. US odmítly povolit přímé setkání jugoslávské a albánské delegace a Jugoslávská strana dostala k dispozici pouze 56 stran z 80-ti stránkové "dohody".
 

Jugoslávie je v tomto konfliktu agresorem a Milosevic je "nový Hitler"

Skutečnost : Žádní Jugoslávští vojáci, letadla nebo lodě nenapadly jinou zemi. Kosovský konflikt je vnitřní záležitostí. Jugoslávie je malá rozvíjející se země s jedenácti miliony obyvatel, která byla napadena 19-ti zeměmi (celkem asi 500 mil. obyvatel) včetně největších světových vojenských mocností. Milosevic je démonizován stejně jako Saddam Hussien během války proti Iráku. Úředník (US) ministerstva zahraničí připustil : "Démonizace Miloseviče je nezbytná k obhájení vzdušných útoků". (San Francisco Chronicle, 30.března 1999)
 

Clinton, Albrightová a generálové z Pentagonu byli dohnáni k akci starostí o "etnické čistky" a lidské utrpení.

Skutečnost : US, Německo a ostatní mocnosti NATO hrály klíčovou roli v rozpadu Jugoslávie, v letech 1991-92, dodávkami zbraní a podporou separatistických hnutí. Byl to Mezinárodní měnový fond, kdo požadoval konec "zvláštních privilegií" pro Kosovo v 80-tých letech. Po druhé světové válce žily národnosti tvořící Jugoslávii společně v míru 45 let. V občanských válkách, jež následovaly po rozpadu Jugoslávie, vzniklo mnoho krveprolití a porušení lidských práv na všech stranách. Největší jednotlivou etnickou čistkou bylo násilné vyhnání 600.000 Srbů z oblasti Krajina v Chorvatsku - bývalé jugoslávské republice - v roce 1995 Chorvatskou armádou vytrénovanou a vyzbrojenou Spojenými státy. Více než 55 tisíc z těchto Srbů, kteří byli přesídleni do Kosova, patří mezi stovky tisíc uprchlíků vypuzených bombami NATO a Kosovským konfliktem. (Julia Taft, Asst. Ministerstva zahraničí pro C-SPAN, 29. března, 1999). Americké "obavy" týkající se vyhánění lidí z jejich vlasti jsou velmi výběrové, což není překvapující : Prakticky všichni původní obyvatelé severní Ameriky byli "etnicky vyčištěni"  aby bylo možno vytvořit USA a Kanadu, dva ze států NATO. Americká reprezentace podporuje, zbraněmi a penězi, vyhlazování Kurdské populace v Turecku a dále Palestinců, východních Timořanů, domorodých Guatemalců... a výčet by mohl pokračovat.
 

Cílem US/NATO je chránit práva převážně muslimských Albánců v Kosovu.

Američtí představitelé předstírají péči o práva muslimských obyvatel Jugoslávie, zatímco jejich politika sankcí a války zabíjí každý den 300, převážně muslimských, Iráčanů, přičemž polovinu z toho tvoří děti pod 5 let.
Pentagon není humanitární organizace a nadnárodními koncerny ovládané politiky ve skutečnosti nezajímají žádní lidé - Albánci, Srbové, Kurdové, Iráčané, nebo chudí, a na mzdě závislí, lidé této země. Tato válka zabíjí v Jugoslávii lidi všech národností a zamořuje jejich zemi používáním náloží obsahujících radioaktivní ochuzený uran (DU). Stovky tisíc Iráčanů, jakož i Amerických válečných veteránů trpí "Perským syndromem" vyvolaným používáním ochuzeného uranu. Clintonova administrativa a Pentagon hovoří o "podpoře našich vojáků" když odcházejí do války, ale odmítá nadstandardní zdravotní péči pro veterány, kteří trpí následky Napalmu z Vietnamu nebo DU z Iráku.
Tato válka stojí miliardy dolarů - peníze ukradené z podpory bydlení, zdravotní péče, vzdělání a ostatních sociálních programů. Každá řízená střela stojí milión dolarů. Jediný, kdo bude mít z této války prospěch je vojensko-průmyslový komplex a nejvyšší ekonomická elita.
Skutečný cíl US/NATO je rozbít Jugoslávii na kousky a donutit její obyvatele k poslušnosti. Balkán je strategická oblast - křižovatka cest mezi západní Evropou a ropným Středním Východem a Kaspickou pánví. V pouhých pěti letech si Spojené státy zajistily vojenskou převahu v bývalých jugoslávských republikách Chorvatsku, Bosně a Makedonii a též v Maďarsku a Albánii. Poslední, kdo zbývá je dnešní Svazová republika Jugoslávie. Toto je hlavní důvod, proč se na Balkáně stala cílem Jugoslávie, stejně jako se v Perském zálivu stal cílem Irák.
 

Americké zpravodajství je vyrovnané, nestranné a pravdivé.

Skutečnost : To, co dnes vidíme je hrubé zkreslení faktů. Média jsou ovládána ekonomickou smetánkou a fungují jako propagandistická mašinérie Pentagonu. Z politických důvodů je ukazovánou pouze utrpení jedné skupiny - Kosovských uprchlíků - zatímco Jugoslávské oběti bombardování NATO jsou téměř ignorovány. The New York Times, CNN, ABC, CBS, NBC, The Chronicle Examiner a ostatní předkládají pouze  jednostranný pohled na události v Jugoslávii aby ospravedlnily mohutné bombardování. General Electric, jeden z největších armádních dodavatelů, jež uskutečňuje dodávky motorů pro vojenská letadla NATO, vlastní NBC a spoluvlastní MS/NBC.
 

US se snaží chránit práva Kosovanů, protože žádná práva nemají

Skutečnost : Všechny menšiny v Jugoslávii mají mnohem širší práva než národnostní menšiny ve Spojených státech nebo Evropě. Zatímco dvojjazyčné vyučování je cílem útoků od Kalifornie po New York, Kosovští Albánci mají školy a bezplatné university kde se vyučuje v Albánském jazyce. Zdravotní péče ke zdarma pro všechny občany Jugoslávie. Albánští separatisté bojkotovali státní vzdělávací systém a zdravotnictví, což je něco jiného, než nemít k těmto službám přístup.
Obvykle uváděná data o složení obyvatelstva jsou též zavádějící. Např. údaj, že 90% kosovské populace tvoří Albánci není přesný. Toto číslo vlastně představuje všechny nesrbské národnosti v Kosovu - Rumuny, Turky, Egypťany, Goramacs (kosovští muslimové srbské národnosti) a ostatní. Na jednáních v Rambouillet reprezentovala Jugoslávská delegace nejen Srby, ale všechny národnosti v Kosovu, včetně dvou Albánců, zatímco Albánská separatistická delegace byla složena pouze z Albánců. Náboženské rozdíly jsou také přeháněny. Mnoho Albánců jsou muslimové, ale 10% srbské populace jsou též muslimové. Navíc 25% albánského obyvatelstva jsou Římští kalolíci, jako např. Matka Tereza, která byla Kosovská Albánka.
 

KLA (Kosovská osvobozenecká armáda) je skutečná osvobozenecká armáda

Skutečnost : KLA je teroristická bojůvka podobná Contras  financovaným CIA a používaným Spojenými státy v úsilí o svržení vlády v Nikaragui. NATO využívá KLA k ospravedlnění vyslání US vojsk za účelem okupace a dalšího roztříštění Jugoslávie. KLA před rokem téměř neexistovala a najednou je vybavena nejmodernějšími zbraněmi.
Které osvobozenecké hnutí žádá bombardování vlastního obyvatelstva a okupaci vlastního území, tak jak to žádá KLA? Společnost Albánských studentů v Americe svolala  na středu 31.3.99 demonstraci "organizovanou na výzvu amerického Ministerstva zahraničí k podpoře útoků NATO a především se záměrem  vyvinutí tlaku na vyslání pozemních vojsk do Kosova a vyzbrojení KLA." Al Gore promluvil k davu. Transparenty příznivců KLA při demonstracích podporovaných americkým Ministerstvem zahraničí - jako "Bombardování NATO - to je ono" nebo "KLA je NATO" - vyjadřují skutečný vztah mezi KLA a vládou Spojených států.
 

Bombardování NATO není příčinou uprchlické krize

Skutečnost : Před začátkem bombardování NATO 24. března 99 žádné uprchlické vlny nebyly. Americká vláda používala obdobné scénáře 'ochrany civilistů a zastavení masakrů' ke zdůvodnění těžkého bombardování  jak ve Vietnamu, tak v Iráku a vždycky to bylo právě vydatné bombardování, co vytvářelo uprchlické krize. The London Sunday Times zpovídal uprchlíky a zjistil : "Ani mezi asi 200 uprchlíky čekajícími na registaci na okresní policejní správě okresu Skopje (Makedonie), brzo ráno 26. března, se mnoho materiálu pro propagandisty z NATO nenašlo. Mirvei, vysoká albánská žena chovající své čtyřměsíční dítě, vypadala zmateně po dotazu, zdali byla vyhnána Srbskými jednotkami. "Žádní Srbové tam nebyli," řekla, "báli jsme se bomb".

Zdroj :
 
International Action Center
39 W. 14th St., #206
New York, NY 10011
(212) 633-6646
fax: (212) 633-2889
email: iacenter@iacenter.org
International Action Center

Překlad : 1999, P.K.