P.S.N.  1962 - 1967
 

Šovinismus,

extrémní, fanatický burž. nacionalismus, spočívající v hlásání nenávisti a rozněcování nepřátelství vůči druhým národům (nacionální š.). Přeneseně se používá i v jiném smyslu, např. sociální š. (nikoliv sociálšovinismus), rozněcování nenávisti a pohrdání vykořisťovatelských tříd vůči pracujícím s odvoláním na jejich domnělou nekulturnost; podobně snahy o poštvání rolníků proti dělníkům. - Název se odvozuje od postavy zuřivého napoleonského granátníka Chauvina [šovén] ve veselohře Th. a H. Cogniarda „Tříbarevná kokarda“ (1831).
 


Zpět na slovník