V.E.D.  1999
 

Imperialismus,

obecně činnost státu za účelem rozšíření svého mocenského prostoru na cizí země, a to jak sousední, tak i vzdálené; cílem je vznik velkoříše:
a)    tzv. starý imperialismus, např. říše Alexandra III. Velikého, římská říše, svatá říše římská ap.;
b)    tzv. imperialismus klasický (1880 - 1914), vojenská, hospodářská, politická, kulturní a náboženská expanze některých evropských mocností, USA a Japonska do zámoří za účelem získání přímé moci. Expanzívní politika států osy ve 30. a 40. letech v Asii, Africe a Evropě je pozdním projevem tohoto imperialismu;
c)    při "imperialismu neformálním" hospodářsko-technologická převaha (tzv. strukturální síla) jednoho státu (např. USA, Německo a Japonsko) de facto zaručuje politickou moc nad státy jinými, formálně nezávislými. Imperialismus praktikovaný Sovětským Svazem je kombinací klasického a neformálního typu imperialismu. (To by nebylo, aby nezmínili vedle USA i SSSR... :-)  )
 
 

Zpět na slovník