M.S.N.  1925 - 1933
 

Imperialismus,

/z lat./, pův. absolutní způsob vlády, opírající se o vojsko, pak snahy panovačné, snahy směřující k vybudování a utužení politicky a hospodářsky mocné, velké říše, jejímu rozšiřování a podílu na světovládě. Snahy tyto podporují nejen státní moc a kapitál, ale často i široké vrstvy bývají k nim strženy z důvodů čistě nacionálních a hosp. V tomto směru známe na př. i. angl., jap., něm., am., rus., a it. I. byl také jednou z hlavních příčin Světové války.
 
 Zpět na slovník