V.E.D.  1999

Cikáni (viz. Romové)

Romové,

nesprávně Cikáni - populace společného původu a kdysi patrně i společného jazyka i kultury, několik jazykově a kulturně příbuzných etnik. Žijí rozptýleně v Evropě, v severní Africe, v jihozápadní Asii, v Severní Americe a v Austrálii. Celkový počet odhadován na 7 mil. osob; v Evropě žije asi 5 mil., v Asii asi 1 mil. osob. (Srovnej s počtem v Masarykově Slovníku Naučném) Jazyk patří k indické větvi indoevropské rodiny, existuje v mnoha dialektech. Potomci migrantů, kteří v 1. tis. opustili Indii. Žili kočovným způsobem života, přes Blízký východ postupavali ve 12. stol. do střední Evropy a přes Egypt do severní Afriky a na Pyrenejský poloostrov. Od středověku pronásledováni, což bránilo jejich integraci do majoritních společností. (  :-)   ) Od 18. stol. se některé skupiny začaly usazovat.
 
 

Zpět na slovník