P.S.N.  1962 - 1967
 

Cikáni,

vl. jménem Roma, skupina obyv. rozptýlená v nestejné hustotě téměř po celém světě. Část jich žije dodnes potulným způsovem života. Pocházejí z Přední Indie, kterou opustili před 9. stol. Nejstarší zmínky o C. v Evropě jsou v 1. pol. 14. stol na Balkáně. Dříve byly o jejich původu různé domněnky a posle toho jim byla dávána různá jména: v angličtině se jmenují Gypsies, ve španělštině Gitanos (obojí znamenalo původně obyv. Egypta), ve francouzštině Bohémiens, tj. obyv. Čech.
    V zemích, které byly pod hitlerovslou okupací, byli C. z rasistických důvodů masově vyvražďováni. V kapital. zemích jsou dodnes diskriminováni; pod heslem svobody způsobu života se konzervuje jejich starý způsob života a tím i propast mezi nimi a necikány. V social. zemích se stát stará o to, aby se C. stali skutečně plnoprávnými občany. Zákl. opatření k tomu je trvalé usídlení potulných C. a začlenění všech C. do pracovního procesu. Jejich jazyk tvoří jednu větev indoevr. jazyků Přední Indie.
 
 

Zpět na slovník