M.S.N.  1925 - 1933
 

Cikáni,

tur. Čingani, angl. Gypsies, špan. Gitanos, frc. Bohémiens (název vlastní Rom = kmen), kočovný kmen, roztroušený hlavně v Egyptě, Turecku, v Řecku, Italii, v z. Evr. i v Am. V řeči prvky řecké, slov. a rum. Jádrem je nářečí ind. (Pravlast s.-z. Indie, kde sídlí příbuzní jim Dardové a Kafirni.) Proč opustili svou pravlast, není známo. - Pův. typy dva: podlouhlý obličej, orlí nos - kulatý obličej, tupý nos. Jinak mají tělo štíhlé, temnou pleť, zdravé zuby, oči poněkud šikmé, lebklu mírně podlouhlou. Jsou citově založeni, mají jednoduchou poesii. Povinnost, práce jsou pojmy jim cizí. Zevně mají víru svého kraje, věří i kouzlům, která též provozují. Jsou kováři, kotláři, zlatníky, uhlíři, kejklíři, hudebníky, medvědáři, obchodníky koňmi. Ženy jsou hadačky, tanečnice ap. Rozšířili se již v V. stol. po Kr. v Persii, odtud po M. As a v Řecku a v XV. stol. v z. Evr. a posléze i v S. Am. Počet odhadnut na 1.5 - 2 mil. (z toho asi 50% v Orientě, na z. z 12% v Rum. a Maďarsku). (Srovnej s počtem ve Všeobecné encyklopedii Diderot) Tlupy mají svého náčelníka "raja"; jsou sdruženy v krajské svazy.
 
 

Zpět na slovník