Informace ze slovníků a encyklopedií

Případná hesla bez odkazů se právě připravují.
Podstatné či jinak zajímavé informace (dle našeho názoru) jsou zvýrazněny. Text kurzívou je poznámka redakce.
Člověk se až nestačí divit, jak jsou informace podávány rozdílně. Nuž čtěte, a sami si udělejte na pravdu vlastní názor....


Masarykův slovník naučný
(1925 - 1933):
Příruční slovník naučný
(1962 - 1967):
Všeobecná encyklopedie Diderot
(1999):
Cikáni
Cikáni
Cikáni (uvedeno jako Romové)
Imperialismus
Imperialismus
Imperialismus
Šovinismus
Šovinismus
Šovinismus
*** neuvedeno ***
*** neuvedeno ***
Xenofobie
     

Zpět